مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد
نام خانوادگی:هدایت
پست الکترونیک:hedayat113@yahoo.com
آدرس وب سایت:http://mhedayat.blogfa.com
نخصص ها:علوم سیاسی

زندگی نامه

اینجانب در سن 9 سالگی وارد حوزه علمیه شدم و درسهای حوزوی را از حوزه های افغانستان شروع کردم و در سال 1368 وارد جمهوری اسلامی ایران شدم و در حوزه علمیه «سمنان» پذیرفته شدم و مدتی در آنجا مشغول تحصیل بودم. در سال 1371 وارد قم شدم و در سال 1374 به طور رسمی در مرکز جهانی علوم اسلامی پایه چهارم حوزه قبول شدم.
در همان سالها در مرکز ادبی حوزه، شیوه های نگارش را آموختم و از سال 1375 همکاری با برخی از نشریات افغانی مثل سراج (ارگان نشراتی مرکز نویسندگان افغانستان)، بعثت، انتظار و ... آغاز کردم. مدتی به عنوان سر دبیر مجله «گشایش» و مدتی نیز به عنوان مدیر مسئول مجله «عدالت»؛ ارگان نشراتی وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان ایفای وظیفه کرده ام. هم اکنون نیز با مجلاتی مثل عدالت، گشایش، همشهری و ماه که مربوط به موسسه همشهری در تهران است؛ همکاری دارم.